nước ngoài

Sinh viên chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) có được học với giảng viên nước ngoài hay không?

Hàng năm, sinh viên học chương trình Luật Thương mại quốc tế bằng tiếng Anh của Trường Đại học inh tế-Luật (UEL) sẽ có cơ hội được học tập, thực hành một số môn Luật với giảng viên đến từ các quốc gia trong khu vực và thế giới như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản,…

Xem chi tiết