ngoại hình

Học ngành Quản trị du lịch và lữ hành cuả Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) đòi hỏi phải có ngoại hình đẹp?

Ngoại hình là một lợi thế nhưng không phải là yếu tố quan trọng nhất. Để thành công trong lĩnh vực du lịch và lữ hành, các yếu tố quan trọng cần phải có là kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực nghề nghiệp vững vàng. Trường Đại học Kinh tế – Luật…

Xem chi tiết