ngành kinh tế quốc tế/ kinh doanh quốc tế

Điểm chuẩn của chuyên ngành kinh tế quốc tế/ kinh doanh quốc tế tại trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) năm 2022 là bao nhiêu, xu hướng điểm chuẩn năm nay có tăng hay không?

Học sinh và phụ huynh có thể tham khảo chi tiết điểm trúng tuyển của ngành kinh doanh quốc tế/ kinh tế quốc tế tại website: https://tuyensinh.uel.edu.vn/phuong-thuc-xet-tuyen/diem-trung-tuyen-qua-cac-nam. Theo đó, điểm chuẩn của cả hai ngành đều cao và có xu hướng ổn định. Do đó, năm 2023 kỳ vọng mức điểm cũng sẽ không có…

Xem chi tiết