kiểm định

Các chương trình được kiểm định thì bằng cấp có khác gì không ? làm sao để doanh nghiệp nhận dạng được?

Các chương trình kiểm định đã được các Tổ chức kiểm định uy tín trong và ngoài nước đánh giá. Chất lượng chương trình đã được kiểm định. Vì Vậy, sinh viên tham gia học các chương trình đào tạo đã được kiểm định sẽ có thể hiện thông tin là chương trình này đã…

Xem chi tiết

Các ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế có khác biệt gì so với các ngành khác trong trường và những ngành tương đương ngoài trường (chất lượng, việc làm ..)?

Các chương trình đào tạo của Trường khá đa dạng, chương trình cử nhân tài năng, chương trình đào tạo dạy bằng tiếng Anh, chương trình tích hợp chứng chỉ quốc tế… Tất cả các chương trình đào tạo của Trường đều là các chương trình chất lượng cao, có uy tín và được phát…

Xem chi tiết