Khoa Quản trị kinh doanh

Em muốn đăng ký chọn khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) nhưng chưa biết chọn ngành nào? Nhờ anh chị tư vấn ngành nào dễ có việc làm?

Kỳ tuyển sinh năm 2023, khoa Quản trị kinh doanh có các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing , Quản trị du lịch và lữ hành, Marketing số. Mỗi ngành có thế mạnh riêng. Các sinh viên ra trường của Khoa Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế- Luật (UEL) đều có…

Xem chi tiết