khóa luận

Chương trình cử nhân quốc tế Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) có yêu cầu viết khóa luận tốt nghiệp không?

Theo tiêu chuẩn quốc tế, đa số các trường ĐH trên thế giới qui định chỉ có SV hệ nghiên cứu khi ra trường mới phải làm luận án tốt nghiệp. Tại UoG cũng vậy, khi SV hoàn tất tất cả các môn học sẽ chính thức nhận bằng TN do chính ĐH UoG tại…

Xem chi tiết