khác biệt

Các ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế có khác biệt gì so với các ngành khác trong trường và những ngành tương đương ngoài trường (chất lượng, việc làm ..)?

Các chương trình đào tạo của Trường khá đa dạng, chương trình cử nhân tài năng, chương trình đào tạo dạy bằng tiếng Anh, chương trình tích hợp chứng chỉ quốc tế… Tất cả các chương trình đào tạo của Trường đều là các chương trình chất lượng cao, có uy tín và được phát…

Xem chi tiết