doanh nghiệp

Các chương trình được kiểm định thì bằng cấp có khác gì không ? làm sao để doanh nghiệp nhận dạng được?

Các chương trình kiểm định đã được các Tổ chức kiểm định uy tín trong và ngoài nước đánh giá. Chất lượng chương trình đã được kiểm định. Vì Vậy, sinh viên tham gia học các chương trình đào tạo đã được kiểm định sẽ có thể hiện thông tin là chương trình này đã…

Xem chi tiết