công nghệ số

Học Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), sinh viên có được đào tạo những nội dung liên quan đến công nghệ số không?

Trong chương trình học của Khoa Quản trị kinh doanh, yếu tố công nghệ số luôn được chú trọng và cập nhật để người học có đủ kiến thức để bước vào thị trường lao động trong thời đại mới. Ngoài ra các môn học tự chọn/ bắt buộc khác cũng được cập nhật liên…

Xem chi tiết