chuẩn kiểm định

Trường Đại học Kinh tế – Luật đã đạt chuẩn kiểm định đại học chưa? Những chuẩn nào?

Trường Đại học Kinh tế – Luật đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơ sở đào tạo. Ngoài ra, UEL đạt chuẩn kiểm định Chương trình đào tạo theo yêu cầu kiểm định của Bộ GD&ĐT (MOET), của Tổ chức Các trường ĐH Đông Nam…

Xem chi tiết