bảo lưu tuyển sinh

Sau khi trúng tuyển năm 2023 vào Trường Đại học Kinh tế -Luật, em xin bảo lưu tuyển sinh thì thời gian tối đa được bảo lưu là bao lâu?

Thời hạn bảo lưu kết quả tuyển sinh tối đa là 01 năm ( vì các lý do : tham gia nghĩa vụ quân sự, thai sản, bệnh nặng kèm minh chứng của bệnh viện). Thời gian bảo lưu tuyển sinh được tính vào tổng thời gian đào tạo, trừ các trường hợp : tham…

Xem chi tiết