Xếp hạng của Trường Đại học Kinh tế -Luật trong lĩnh vực kinh tế – kinh doanh-luật là bao nhiêu?

GIẢI ĐÁP

Trường Đại học Kinh tế – Luật được xếp hạng vị trí Top 601+ trong bảng xếp hạng theo lĩnh vực Kinh doanh – Kinh tế (Business and Economics) – World University Ranking by Subject – năm 2022 cho các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu của THE.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp