Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của UEL là 19 điểm (04/09/2020)

Chiều ngày 4.9.2019, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2020 là 19 điểm (áp dụng cho tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển).