Thông báo tuyển sinh đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy năm học 2020 - 2021


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO SONG NGÀNH
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020 - 2021 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các Trường thành viên ĐHQG-HCM mở rộng cơ hội học tập, phát triển năng lực cá nhân và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai; 

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thông báo đến các sinh viên về quy trình đăng ký chương trình song ngành như sau: 

1. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh

Sinh viên đại học chính quy tập trung đang học tại các Trường thành viên của ĐHQG-HCM và đã hoàn thành năm học thứ nhất của chương trình đào tạo. 

2. Phương thức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển 
* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ngành thứ nhất. 
* Điều kiện đăng ký xét tuyển: 
Sinh viên trình độ đại học chính quy đang học tại các Trường thành viên của ĐHQG-HCM được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo thứ hai nếu đồng thời thõa mãn các điều kiện tối thiểu sau: 
  1. Ngành thứ hai sinh viên đăng ký học phải khác ngành thứ nhất mà sinh viên đang theo học; 
  2. Đã hoàn thành năm học đầu tiên của chương trình đào tạo ngành thứ nhất và xếp loại;
  3. Học lực trung binh khá trở lên (từ 6.0 trên thang điểm 10).

3. Các ngành và tiêu chí tuyển sinh


Sinh viên có thể tham khảo Chương trình đào tạo và danh mục môn học, Số tín chỉ của ngành học thứ hai cần tích lũy tại website http://myuel.uel.edu.vn/ chọn mục Chương trình đào tạo. 

4. Thời gian và phương thức đăng ký 
Thời gian: 03/8/2020 - 31/8/2020; 
Hồ sơ gồm:
  1.  Đơn đăng ký tham gia chương trình Song ngành trình độ đại học hệ chính quy (theo mẫu 2.07).
  2.  Bảng điểm học tập của sinh viên.
  3.  Giấy xác nhận sinh viên của Trường mà sinh viên đang theo học. 
Nơi tiếp nhận hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo (phòng A.008, ô số 1) của Trường Đại học Kinh tế - Luật. 
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức: trước ngày 10/9/2020
Thời gian làm hồ sơ nhập học dự kiến: 14/9/2020 - 18/9/2020
Thời gian bắt đầu học chính thức: 21/9/2020

5. Lệ phí và học phí 
Lệ phí xét tuyển: Trường Đại học Kinh tế - Luật miễn phí lệ phí xét tuyển.
Học phí: Mức học phí được tính theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Luật. 

6. Điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng 
Điều kiện tiên quyết để xét tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành thứ hai là sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành thứ nhất. 
Cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và Quy chế văn bằng chứng chỉ hiện hành của ĐHQG-HCM, 

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần giải đáp bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ 
Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật , ĐT: ( 028 ) 372 44555 ( 6313 )