Top 7 ngành sau đại học triển vọng hậu đại dịch Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 đặt ra những thách thức chưa từng có đối với nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới, do đó việc tham gia các khối ngành kinh tế được đánh giá là triển vọng và có tương lai, đặc biệt trong giai đoạn nước ta đang thực hiện các chính sách phục hồi kinh tế sau khi sự phát triển kinh tế – xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Dưới đây là một số thông tin về khối ngành kinh tế với hệ đào tạo thạc sĩ của UEL, hy vọng bài viết có thể cung cấp những thông tin hữu ích, giúp người học tìm hiểu, lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng, hướng đi trong tương lai của mình.

 1. Kinh tế chính trị 


Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ ngành kinh tế chính trị nhằm đào tạo đào tạo đội ngũ những người học kinh tế có kiến thức chuyên sâu, vững vàng trong lĩnh vực kinh tế học, có khả năng tổ chức, quản lý, thực thi các hoạt động kinh tế ở khu vực doanh nghiệp; những nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế có khả năng hoạch định, tham mưu, tư vấn các vấn đề kinh tế cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và có khả năng nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực kinh tế học. 

 

Người học tốt nghiệp ngành Kinh tế chính trị có đủ năng lực, kiến thức làm việc tốt, sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế như cơ quan quản lý kinh tế Nhà nước ờ Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức tài chính, tín dụng, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn kinh tế, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội, đoàn thể. Ngoài ra, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành kinh tế chính trị, người học tiếp tục học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (Kinh tế chính trị, Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Kinh tế & Quản lý công; Kinh tế Tài chính - Ngân hàng, ...).

 

  Các tân thạc sĩ rạng rỡ tại Lễ trao bằng tốt nghiệp

 

  2. Kinh tế và Quản lý công

Mục tiêu chung của chương trình Kinh tế và Quản lý công là đào tạo những người học kinh tế có có kiến thức chuyên sâu v kỹ năng quản lý nhà nước về kinh tế tại khu vực hành chính, đơn vị sự nghiệp, đội ngũ những nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế có khả năng phân tích, hoạch định, tham mưu, tư vấn, tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công và cung ứng dịch vụ công. 

 

Người học tốt nghiệp ngành Kinh tế và quản lý công sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế như: đơn vị sự nghiệp và hành chính nhà nước; đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính tín dụng, quỹ đầu tư; tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ,chương trình nghiên cứu hỗ trợ phát triển; trường Đại học, Viện nghiên cứu, tổ chức tư vấn kinh tế.

 

Chương trình Kinh tế và Quản lý công đào tạo thạc sĩ có kiến thức về làm việc trong lĩnh vực công

 

  3. Kinh tế học 

 

Với chương trình đào tạo thạc sĩ, ngành Kinh tế học sẽ đào tạo đội ngũ những người học kinh tế có kiến thức chuyên sâu, vững vàng trong lĩnh vực kinh tế học, có khả năng tổ chức, quản lý, thực thi các hoạt động kinh tế ở khu vực doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngành học này còn đào tạo đội ngũ những nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế có khả năng hoạch định, tham mưu, tư vấn các vấn đề kinh tế cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước các cấp, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.

 

Các học viên được đào tạo để trở thành các thạc sĩ kinh tế học có thể trở thành chuyên viên trong các lĩnh vực: phân tích chính sách, hoạch định chính sách, thẩm định dự án đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn quản trị chiến lược, nghiên cứu thị trường, tư vấn lao động, quản lý nhân sự; Giảng viên giảng dạy Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Lịch sử học thuyết kinh tế hay cán bộ, công chức làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội,…

 

Chương trình thạc sĩ Kinh tế học sẽ đào tạo đội ngũ những người học kinh tế có kiến thức chuyên sâu,

vững vàng trong lĩnh vực kinh tế học

  4. Kinh tế quốc tế 

 

Học viên tốt nghiệp ngành này có kiến thức kinh tế quốc tế chuyên sâu, tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới, có phương pháp luận khoa học để khám phá, thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường.

  Người học tốt nghiệp chương trình có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu về kinh tế quốc tế của Việt Nam và nước ngoài hoặc các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ kinh tế với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam. Các lĩnh vực làm việc cũng rất đa dạng như xuất nhập khẩu, logistics, đầu tư quốc tế, kinh doanh quốc tế, giảng dạy, tài chính - ngân hàng,…

 

  Người học tốt nghiệp chương trình Kinh tế quốc tế có cơ hội việc làm đa dạng

 

  5. Kế toán 

 

Chương trình kinh tế chuyên ngành kế toán là chương trình đào tạo kế toán nhằm trang bị cho người học kiến thức về cơ sở lý luận, kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo và được công nhận bởi xã hội, nhằm đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tổ chức, đảm nhận công việc có liên quan đến lĩnh vực kế toán tại các đơn vị sau: Các cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán và thuế; Các định chế tài chính trung gian (các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư thuộc các khu vực, thành phần kinh tế trong ngoài nước, trung tâm giao dịch chứng khoán); Các tổ chức kinh tế tài chính; Các đơn vị tư vấn kế toán, tài chính, công ty đầu tư, tư vấn dịch vụ kế toán kiểm toán trong và ngoài nước; cơ sở giáo dục và đào tạo,...

 

Lễ ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UEL và tổ chức ICAEW
 
  6. Tài chính - Ngân hàng 

Tài chính - ngân hàng là lĩnh vực chuyên môn rộng trên cả hai hướng tài chính doanh nghiệp và ngân hàng vì vậy quá trình đào tạo nhắm đến mục tiêu trang bị kiến thức chung về ngành tài chính-ngân hàng bao quát và tổng hợp cả hai hướng đã nêu thông qua các môn học khối kiến thức chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành chính). Bên cạnh đó, mỗi người học có thể lựa chọn hướng chuyên sâu thông qua một số môn học tự chọn nhằm trang bị thêm một số kiến thức chuyên biệt riêng của chuyên môn sâu về tài chính công ty hoặc ngân hàng.
 
Tuy nhiên, sự khác biệt này là không quá lớn bởi lẽ hai hướng chuyên môn sâu đã nêu đều dựa trên nền tảng chung và giữa các chuyên môn sâu này vẫn có những kiến thức đan xen và bổ trợ lẫn nhau. Mặt khác, sự không khác biệt quá lớn này cũng nhằm giúp người học có thể dễ dàng thích ứng với môi trường công việc đa năng, chuyển đổi hướng chuyên sâu sau khi ra trường do sự đòi hỏi của công việc.

Người học tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng có đủ khả năng để làm ở cả hai chuyên ngành hẹp: tài chính (ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp phi tài chính, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư, .v.v.); và ngân hàng (các tổ chức tài chính quốc tế như IMF, WB, ADB, ngân hàng thương mại, công ty cho thuê tài chính, công ty mua bán nợ, .v.v.) với các vị trí công việc chuyên môn đa dạng.

 

UEL là Trường đại học đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam có Phòng mô phỏng thị trường tài chính

phục vụ cho việc nghiên cứu và thực hành kinh tế, tài chính

  7. Quản trị kinh doanh

 

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đào tạo những kiến thức tổng quát trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, tự nhiên, xã hội và nhân văn cùng chuyên ngành quản trị kinh doanh giúp họ có tư duy hệ thống logic, khả năng chuyển tải kiến thức thành những kỹ năng nghề nghiệp, tố chất cá nhân, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phản biện và tư vấn chính sách, kỹ năng giao tiếp và thiết lập những mối quan hệ thành công trong các lĩnh vực quản lý, quản trị kinh doanh. Đồng thời, chương trình giúp người học xây dựng những phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp, có khả năng thiết kế, vận hành và quản lý các ý tưởng kinh doanh tự lập thân, lập nghiệp và cơ hội học tập suốt đời.

 

Định hướng nghề nghiệp của người học tốt nghiệp chương trình Quản trị kinh doanh theo 3 nhóm ngành nghề chính:
Nhóm 1: Chuyên viên phân tích, dự báo, tư vấn chính sách hoặc chuyên gia cao cấp trong kinh doanh;

Nhóm 2: Chủ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

Nhóm 3: Giảng viên và nghiên cứu viên.

 

  Các Tân thạc sĩ Quản trị kinh doanh tham gia Lễ tốt nghiệp và trao bằng năm 2021

 

  Khối ngành kinh tế là một phần quan trọng của nền kinh tế, đây là yếu tố giúp thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, gia tăng hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ. Sự thật là không khó để thấy rằng tỉ lệ cử nhân tốt nghiệp các trường kinh tế có được những vị trí trong những doanh nghiệp trong và ngoài nước hay cơ quan nhà nước. Nhưng để có thêm kinh nghiệm và bước lên những nấc thang cáo hơn trong sự nghiệp cần tiếp tục nâng cao kiến thức kèm với bổ trợ các kỹ năng cần thiết. Do vậy, thạc sĩ kinh tế luôn là chương trình sau đại học được các cử nhân ưu tiên hàng đầu.

 

Trường Đại học Kinh tế - Luật là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trình độ Thạc sĩ trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và luật. Tính đến thời điểm hiện tại,Trường đã có 2.200 thạc sĩ, hơn 60 NCS tốt nghiệp và hiện đang công tác tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, với những vị trí chủ chốt trong cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và được xã hội đánh giá cao.

 Chương trình đào tạo thạc sĩ tại UEL hướng đến mục tiêu chung là trang bị cho người học nắm vững kiến thức lý thuyết chuyên sâu và nâng cao, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo. Trong quá trình đầu tư kiến thức tại UEL, học viên được rèn luyện lối tư duy sắc bén và có tính phản biện cao cũng như khả năng phân tích, giải quyết vấn đề,... nhằm linh động ứng biến với những thời cơ, thách thức, thay đổi mới của xã hội.

 

Với hơn 20 năm xây dựng và phát triển với uy tín cùng chất lượng lượng đào tạo, UEL còn được biết đến là trường đại học đào tạo chương trình tiến sĩ với 06 UEL đào tạo, trong đó 04 ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, cụ thể: Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh.

 
 
============
Thông tin chi tiết về ngành đúng, ngành gần, ngành khác; các môn học và thời gian học chuyển đổi kiến thức, vui lòng xem TẠI ĐÂY

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: 01/10/2021 - 24/10/2021
 
Thông tin liên hệ Phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ:
 
Link truy cập văn phòng trực tuyến: https://meet.google.com/iwq-arom-ake
Số điện thoại: 028 37244555 (số nội bộ 6371) 
Email: phongsdh@uel.edu.vn