Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Dự bị Tiến sĩ năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, DỰ BỊ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020

 

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, dự bị tiến sĩ năm 2020.

1. Ngành tuyển sinh và chỉ tiêu dự kiến

2. Hình thức tuyển sinh
Xét tuyển.

 

3. Thời gian đào tạo
Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là 03 năm.

 

4. Các điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ
4.1. Điều kiện về văn bằng
- Tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 (theo thang điểm 10) trở lên.
- Ngành Luật Kinh tế: Người dự tuyển có bằng thạc sĩ ngành Luật.
- Các ngành còn lại: Người dự tuyển có bằng thạc sĩ ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển thì không phải học chuyển đổi kiến thức. Người dự tuyển có bằng thạc sĩ ngành khác với ngành đăng ký xét tuyển thì phải học chuyển đổi kiến thức.
Thông tin chi tiết về ngành đúng, ngành gần, ngành khác; các môn học và thời gian học chuyển đổi kiến thức được đăng trên trang Thông tin tuyển sinh tại website: http://psdh.uel.edu.vn.
4.2. Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải
- Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên: Các tạp chí được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính điểm; Các tạp chí, hội nghị, hội thảo được xuất bản có chỉ số ISSN, ISBN của các trường đại học, viện và các cơ quan nghiên cứu trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 
- Có đề cương nghiên cứu theo quy định.
- Đạt chuẩn ngoại ngữ được quy định tại Mục 5 của thông báo này.
- Có 02 thư giới thiệu của 02 giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành. 
- Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
Ghi chú: Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. 
Thông tin liên hệ: Phòng công nhận văn bằng, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 38683359; 024 38683359
Email: cnvb@moet.edu.vn
Website: http://cnvb.deta.edu.vn

 

5. Yêu cầu về ngoại ngữ của người dự tuyển
1. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ. 
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ nước ngoài (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật) do các Trường của Việt Nam cấp;
c) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ theo quy định tại bảng dưới, trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM cho phép hoặc công nhận;

2. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (ngoại trừ các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài) hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của Trường Đại học Kinh tế - Luật.

 

6. Dự bị tiến sĩ
6.1. Điều kiện tham gia chương trình dự bị tiến sĩ 
Người dự tuyển chưa đáp ứng các quy định về bài báo và chuẩn ngoại ngữ tại khoản b, mục 4 trong Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 sẽ được tham gia chương trình Dự bị tiến sĩ.
6.2. Quyền lợi của người tham gia chương trình dự bị tiến sĩ
a. Được tham gia học tập, nghiên cứu cùng các nghiên cứu sinh chính thức;
b. Được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiền tiến sĩ, phương pháp nghiên cứu khoa học;
c. Được tích lũy các tín chỉ trong chương trình đào tạo tiến sĩ tương ứng, nhưng không quá 50% số tín chỉ của chương trình;
d. Được tiếp cận các nguồn tài liệu, sử dụng thư viện, các trang thiết bị thí nghiệm phục vụ cho học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện luận án;
đ. Được tham gia nghiên cứu khoa học và công bố các bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu. Các bài báo khoa học, kết quả nghiên cứu này được sử dụng trong quá trình làm nghiên cứu sinh chính thức;
e. Thời gian học dự bị tiến sĩ không tính trong thời gian đào tạo tiến sĩ;
6.3. Trách nhiệm của người tham gia chương trình dự bị tiến sĩ 
a. Tuân thủ các quy định về học tập, nghiên cứu của Trường;
b. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường;
c. Trong thời gian tối đa 24 tháng, người học dự bị tiến sĩ phải hoàn thiện, bổ sung các điều kiện dự tuyển còn thiếu để được xét tuyển nghiên cứu sinh chính thức.

 

7. Học phí dự kiến
Học phí năm học 2018 – 2019 đối với đào tạo trình độ tiến sĩ : 22.200.000/năm 

 

8. Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo dự kiến


 

9. Địa điểm xét tuyển và đào tạo 
Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 669, đường Quốc lộ 1, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

10. Địa điểm, thông tin liên hệ và thời gian làm việc
10.1. Địa điểm phát hành hồ sơ


10.2. Thông tin liên hệ và thời gian làm việc