Kỳ thi đánh giá năng lực TP Hồ Chí Minh dự kiến dời vì COVID-19 (20/02/2020)

Do phát sinh dịch bệnh COVID-19 khiến cho học sinh nghỉ học thêm một thời gian sau Tết. Để không ảnh hưởng đến kết quả của thí sinh tham gia, ĐHQG sẽ dời ngày tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực.

Thạc sĩ (16/03/2018)