THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP C VÀ CA - K18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN
CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CHẤT LƯỢNG CAO BẰNG TIẾNG ANH K18Chương trình đào tạo Cử nhân chất lượng cao (CLC) của trường Đại học Kinh tế - Luật là chương trình trọng tâm nhằm đào tạo người học có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhậpBan Điều hành chương trình CLC thông tin đến toàn thể sinh viên Khóa 18 về việc đăng ký bổ sung vào chương trình CLC như sau:

1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA:
  • Sinh viên K18 đã trúng tuyển vào UEL và có điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm chuẩn của chương trình muốn đăng ký tham gia.
  • Lưu ý: Sinh viên chỉ được chuyển từ lớp đại trà sang các lớp chất lượng cao, chất lượng cao bằng tiếng Anh cùng ngành.

2. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:
  • Từ ngày 28.8 đến ngày 31.8

3. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

4. NƠI NHẬN HỒ SƠ:
  • Ban Đề án chất lượng cao - Phòng A.008 gặp cô Thu Hòa - ô số 06

Thông tin chi tiết về Chỉ tiêu và Học phí của các chương trình chất lượng cao và chất lượng cao bằng tiếng Anh
vui lòng xem Thông báo bên dưới