[ĐHCQ-2022] THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN (PT 1b, 2, 4 và 5)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT


Mã trường: QSK

 
ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ ƯU TIÊN, SỐ CCCD/CMND
 
Đối tượng áp dụng:
- Các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức 1b, 2, 4, 5 có CMND/CCCD khác với CMND/CCCD khai báo trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT (lấy dữ liệu trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT làm gốc)
- Các thí sinh khai chưa đúng Đối tượng ưu tiên, Khu vực ưu tiên của phương thức PT4 (xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL)
Lưu ý:
- Thí sinh điền thông tin vào form, tải lên những hình ảnh minh chứng và nhấn nút Gửi đi
- Đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở PT4, sau khi điền thông tin ở các câu hỏi trước, tại câu hỏi cuối vui lòng tải xuống file điều chỉnh, điền "Tôi đã tải được" vào câu trả lời và nhấn nút Gửi đi. Sau đó, điền thông tin vào form, in ra và gửi kèm bản photo các minh chứng (đối với các minh chứng về đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên thì cần có công chứng) về cho Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, TP.HCM đến ngày 15/7/2022
- Đối với các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều hơn 1 phương thức của trường, cần thực hiện lại Form này tương ứng với phương thức đủ điều kiện trúng tuyển.
-> Form đăng ký tại đây: https://t.ly/3N00

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo, điện thoại: (028) 372.44.551, email: phongdaotao@uel.edu.vn