Trường Đại học Kinh tế - Luật công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển Đại học chính quy năm 2022 (đối với các phương thức 1b, phương thức 2, phương thức 4 và phương thức 5) (30/06/2022)

Vào lúc 17h30 ngày 30/6/2022, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo các Phương thức 1b, Phương thức 2, Phương thức 4 và Phương thức 5.

[ĐHCQ_2022] Tra cứu Hồ sơ phương thức 1B và phương thức 2 (06/06/2022)

Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh xét tuyển bằng Phương thức 1B và Phương thức 2 bổ sung hồ sơ, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo danh sách hồ sơ phương thức 1b và phương thức 2 chưa được xác nhận.

« «« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »» »