chuyển lớp

Nếu em trúng tuyển năm 2023 vào chương trình tiếng Việt của Trường Đại học Kinh tế -Luật nhưng sau đó em muốn chuyển lớp sang chương trình đào tạo tiếng Anh của ngành khác thì có được không?

Sinh viên có nhu cầu và có điểm trung bình chung tích lũy từ 6.5 trở lên, có điểm xét tuyển đầu vào đáp ứng chuẩn của Chương trình muốn chuyển sang có thể làm đơn để BGH và Ban Đề án Chất lượng cao xem xét tiếp nhận chuyển sang chương trình mong muốn.…

Xem chi tiết