Trường hợp em trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật năm 2023 nhưng không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào thì em được Trường hỗ trợ như thế nào để đảm bảo chuẩn tiếng Anh của Trường?

GIẢI ĐÁP

Trường Đại học Kinh tế-Luật có chương trình tiếng Anh được thiết kế cập nhật thường xuyên, với đội ngũ viên chức và người lao động có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, với lộ trình đào tạo phù hợp. Những điều kiện cốt lõi này sẽ giúp người học hoàn thành yêu cầu ngoại ngữ quá trình và yêu cầu ngoại ngữ đầu ra của các chương trình đào tạo chuyên ngành. Bên cạnh đó, Trường Đại học Kinh tế-Luật, trực tiếp là Viện Đào tạo ngoại ngữ, có hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức quốc tế hàng đầu về Đào tạo và Khảo thí Tiếng Anh như IDP (IELTS), IIG (TOEIC), Cambridge (CAE) và Pearson (học liệu tiếng Anh) để hỗ trợ người học.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp