Trường hợp em trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế -Luật năm 2023 nhưng không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào thì em có được quyền học tiếng Anh ở các trung tâm bên ngoài không?

GIẢI ĐÁP

Khoản 4, Điều 6, Quyết định 1579 nêu trên Quy định: “sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh để tham gia vào chương trình chính khóa theo quy định phải tham gia học tiếng Anh nền tảng tại trường”. Đồng thời, ngoài tiếng Anh nền tảng tại trường, việc tham gia các khóa học khác ở bất kỳ đâu là quyền của người học. Học phần tiếng Anh nền tảng được thiết kế là nhằm hỗ trợ người học sớm đạt trình độ ngoại ngữ để tham gia vào chương trình chính khóa của Trường. Trường khuyến khích người học sớm đạt được chuẩn ngoại ngữ quá trình và chuẩn ngoại ngữ đầu ra của các chương trình đào tạo.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp