Trường Đại học Kinh tế – Luật cung cấp những chương trình tổ chức những hoạt động gì cho sinh viên?

GIẢI ĐÁP

Hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên Trường được quan tâm đầu tư, kết nối xây dựng chương trình đa dạng, phát huy môi trường sinh hoạt năng động, khuyến khích sinh viên sáng tạo hoà nhập cùng trong và ngoài nước.
Hoạt động tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, con người bằng các chuyến đi thực tế, du khảo và trải nghiệm: Citti tour, Hành trình lịch sử, học thật – chơi thật cùng nhiều sân chơi tìm hiểu truyền thống.
Đa dạng cơ sở phục vụ và hoạt động: Hội thao sinh viên, chương trình nghệ thuật và tài năng, ngày hội văn hoá và giao lưu sinh viên quốc tế…
Hoạt động học thuật chuyên ngành quy mô cấp Thành phố, cấp toàn quốc uy tín như Fese, Quản trị kinh doanh, Digital creator, Khắc dấu tài năng Luật
Hệ thống kết nối cộng đồng mạnh mẽ qua các chương trình, dự án tình nguyện sinh viên, nâng cao kỹ năng, hỗ trợ việc làm, thực tập và kiến thức nghề nghiệp sinh viên.
Nâng cao năng lực quốc tế, phát huy người học đủ năng lực công tác môi trường quốc tế hiện đại.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp