Sau khi trúng tuyển năm 2023 vào Trường Đại học Kinh tế -Luật, em xin bảo lưu tuyển sinh thì thời gian tối đa được bảo lưu là bao lâu?

GIẢI ĐÁP

Thời hạn bảo lưu kết quả tuyển sinh tối đa là 01 năm ( vì các lý do : tham gia nghĩa vụ quân sự, thai sản, bệnh nặng kèm minh chứng của bệnh viện). Thời gian bảo lưu tuyển sinh được tính vào tổng thời gian đào tạo, trừ các trường hợp : tham gia nghĩa vụ quân sự, thai sản

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp