Nếu em trúng tuyển năm 2023 vào chương trình tiếng Việt của Trường Đại học Kinh tế -Luật nhưng sau đó em muốn chuyển lớp sang chương trình đào tạo tiếng Anh của ngành khác thì có được không?

GIẢI ĐÁP

Sinh viên có nhu cầu và có điểm trung bình chung tích lũy từ 6.5 trở lên, có điểm xét tuyển đầu vào đáp ứng chuẩn của Chương trình muốn chuyển sang có thể làm đơn để BGH và Ban Đề án Chất lượng cao xem xét tiếp nhận chuyển sang chương trình mong muốn. Trường chỉ tiếp nhận khi thỏa mãn các điều kiện chuyển chương trình, chuyển ngành theo quy định hiện hành và lớp chất lượng cao sinh viên có nguyện vọng chuyển vào còn chỉ tiêu.
Sinh viên nộp đơn xin chuyển vào đầu mỗi học kỳ và chỉ được xem xét trong 4 học kỳ đầu tiên, SV học xong ít nhất 1 học kỳ.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp