Học và thi tại Trường Đại học Kinh tế -Luật có khó lắm không? cách thức thi như thế nào? (em nghe các anh Chị nói thi khó lắm)

GIẢI ĐÁP

Học và thi trong trường đại học là quá trình đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì của sinh viên như vậy việc thi sẽ dễ dàng không mấy khó khăn cho các bạn sinh viên. Thi kiểm tra đánh giá tại UEL là nhằm mục tiêu đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra môn học và chương trình đào tạo đã công bố sinh viên, do đó công tác tổ chức thi, đề thi luôn đảm bảo tính công bằng đánh giá đúng năng lực người học. Tùy theo đặc thù môn học mà các bạn sẽ có những hình thức thi phù hợp như: Thi trắc nghiệm, thi vấn đáp, thi tự luận, viết tiểu luận, viết đồ án, trình bày thuyết trình. Các hình thức thi trên nhằm mục đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra tương ứng sau khi bạn học xong môn học.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp