Học ngành Quản trị du lịch và lữ hành của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) tốn nhiều tiền vì phải đi thực tế?