Em nghe nói một số trường (ĐHKT- TPHCM) tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thể học trực tuyến và thi kiểm tra trực tuyến, vậy Trường Đại học Kinh tế -Luật có không?

GIẢI ĐÁP

Hiện tại, UEL chưa có chương trình đào tạo trực tuyến. Một số môn học có thể áp dụng học trực tuyến một phần, một chương, kèm theo bài tập, câu hỏi thu hoạch…
Trong tình hình ổn định sau dịch COVID, UEL yêu cầu tất cả các lớp học, các môn học đều phải thi kết thúc môn tập trung tại Trường.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp