Em chỉ giỏi tiếng Pháp/Tiếng Trung/Tiếng Đức, trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2023 vào chương trình tiếng Anh thì Trường Đại học Kinh tế -Luật sẽ hỗ trợ em như thế nào trong tiến trình học?

GIẢI ĐÁP

Trường Đại học Kinh tế-Luật có chương trình tiếng Anh được thiết kế cập nhật thường xuyên, với đội ngũ viên chức và người lao động có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, với lộ trình đào tạo phù hợp. Những điều kiện cốt lõi này sẽ giúp người học hoàn thành yêu cầu ngoại ngữ quá trình và yêu cầu ngoại ngữ đầu ra của các chương trình đào tạo chuyên ngành. Bên cạnh đó, Trường Đại học Kinh tế-Luật, trực tiếp là Viện Đào tạo ngoại ngữ, có hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức quốc tế hàng đầu về Đào tạo và Khảo thí Tiếng Anh như IDP (IELTS), IIG (TOEIC), Cambridge (CAE) và Pearson (học liệu tiếng Anh) để hỗ trợ người học.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp