Điểm chuẩn của khối ngành Luật của trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) năm 2022 là bao nhiêu?

GIẢI ĐÁP

Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2022 của Khối ngành Luật của Trường Đại học Kinh tế-Luật (UEL) tại địa chỉ website: https://tuyensinh.uel.edu.vn/phuong-thuc-xet-tuyen/diem-trung-tuyen-qua-cac-nam

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp