Điểm chuẩn của chuyên ngành Thương mại điện tử tại trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) năm 2022 là bao nhiêu, xu hướng điểm chuẩn năm nay có tăng hay không?