Điểm chuẩn của chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành tại trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) năm 2022 là bao nhiêu, xu hướng điểm chuẩn năm nay có tăng hay không?