Các chương trình được kiểm định thì bằng cấp có khác gì không ? làm sao để doanh nghiệp nhận dạng được?

GIẢI ĐÁP

Các chương trình kiểm định đã được các Tổ chức kiểm định uy tín trong và ngoài nước đánh giá. Chất lượng chương trình đã được kiểm định. Vì Vậy, sinh viên tham gia học các chương trình đào tạo đã được kiểm định sẽ có thể hiện thông tin là chương trình này đã được kiểm định của đơn vị kiểm định. Doanh nghiệp sẽ nhìn thấy thông tin về việc kiểm định của chương trình đào tạo trên bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên, doanh nghiệp có thể đánh giá được chất lượng của chương trình thông qua thông tin thể hiện, các học phần cụ thể và kết quả học tập sinh viên. Thông tin kiểm định không được in trên bằng vì Bộ GDĐT đã quy định về các thông tin cụ thể cần phải in trên bằng tốt nghiệp đại học.

Chia sẻ câu hỏi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp