Công bố danh sách 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐHQG-HCM năm 2023

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH công bố danh sách 149 trường THPT thuộc diện ƯTXT theo quy định của ĐHQG – HCM