Giới thiệu Ngành Toán Kinh tế

Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Toán Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội; có năng lực chuyên môn về toán kinh tế, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội, các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân.

CHUẨN ĐẦU RA

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

Tối đa 6 năm và sinh viên có thể học vượt nếu hoàn thành các môn tiên quyết

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

130 tín chỉ

không bao gồm phần kiến thức: ngoại ngữ, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO

Theo hệ thống tín chỉ được chia làm 8 học kỳ

  • Khối kiến thức giáo dục cơ bản: học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3
  • Khối kiến thức cơ sở của khối ngành: học kỳ 4
  • Khối kiến thức ngành: học kỳ 5, học kỳ 6, học kỳ 7
  • Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp hoặc học chuyên đề: học kỳ 8
Chia sẻ bài viết
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp