Tăng cường tiếng Anh

Hoạt động tăng cường tiếng Anh cho sinh viên là một trong những mục tiêu đào tạo của Nhà trường, cụ thể:

1. Trường đã xây dựng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với tất cả các chương trình đào tạo nhằm giúp sinh viên sau 04 năm học tại UEL không những có được kiến thức chuyên ngành, các kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội mà còn có thể sử dụng tốt tiếng Anh phục vụ cho công việc cũng như đủ khả năng hội nhập môi trường quốc tế. 

2. Lớp chất lượng cao với phương pháp giảng dạy song ngữ (giáo trình Tiếng Anh – Tài liệu tham khảo Tiếng Việt) và tăng cường hơn số lượng môn học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

3. Các chương trình đào tạo đặc biệt của trường luôn yêu cầu chuẩn đầu vào đối với các bạn sinh viên, cụ thể: 
- Chương trình cử nhân tài năng: Có trình độ ngoại ngữ tương đương TOEIC 450 hoặc điểm trung bình cấp độ ngoại ngữ từ 7.0 trở lên.
- Chương trình cử nhân học hoàn toàn bằng Tiếng Anh: Có trình độ Tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên.
- Chương tình cử nhân quốc tế GloucesterShire và Birmingham City: Có trình độ Tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên.
- Chương trình cử nhân chuyển tiếp 3+1 và 2+2: Đạt IELTS 6.5 trở lên trước khi chuyển tiếp.

4. Ngoài những quy định về chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Nhà trường tổ chức lớp Tăng cường tiếng Anh (Bổ sung kiến thức tiếng Anh nền tảng cho các bạn sinh viên) và lớp tiếng Anh thương mại (Nâng cao kỹ năng tiếng Anh đặc biệt về giao tiếp trong lĩnh vực kinh tế). 

5. Trường ĐH Kinh tế - Luật còn có Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn CFIS (ngay khuôn viên trường) và Trung tâm Anh ngữ EGO (Kí túc xá Khu B – ĐHQG.HCM) với nhiều chương trình tiếng Anh từ giao tiếp đến chuyên sâu về các chứng chỉ quốc tế (TOEIC, IELTS)

6. Các hoạt động giao lưu với các giáo sư, sinh viên quốc tế, hoạt động trao đổi sinh viên thường xuyên được nhà trường tổ chức để tạo môi trường rèn luyện thực hành Anh ngữ cho các bạn sinh viên. Bên cạnh đó các hoạt động ngoại khóa tiếng Anh do CLB Tiếng Anh (E.F.F.I) tổ chức cũng là một sân chơi bổ ích tăng cường tiếng Anh khi các bạn sinh viên học tập tại UEL

7. Ngoài chương trình Tiếng Anh, UEL còn có chương trình Tăng cường Tiếng Pháp để các bạn sinh viên yêu thích ngôn ngữ này có thể lựa chọn để học thay thế chương trình tăng cường Tiếng Anh.