Những mốc thời gian quan trọng

Phụ huynh và thí sinh cần lưu ý về các mốc thời gian quan trọng trong kì thi THPT QG 2017. Dưới đây là những mốc quan trọng mà thí sinh cần lưu ý khi xét tuyển ĐH 2017.


Ảnh nguồn: Internet

Từ ngày 1-4 đến 20-4: các Sở GD- ĐT, các điểm thu nhận hồ sơ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin đăng ký dự thi (ĐKDT), đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.


Trước ngày 25-4: Thí sinh phản hồi lại các sai sót về thông tin đã đăng ký (các bài/ môn đăng ký thi; nguyện vọng ĐKXT (mã ngành, Mã tổ hợp xét tuyển, thành phần môn/ bài thi trong tổ hợp,..)) cho điểm tiếp nhận để kip thời điều chỉnh. 


Từ ngày 08-7 đến 17-07: Nhận đơn phúc khảo

Trước ngày 14-7:
 Các trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có).


Trước ngày 14-7: Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.


Trước ngày 15-7: các trường ĐH, CĐ điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và trang thông tin điện tử của trường.


Từ ngày 15-7 đến ngày 23-7: mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:

  Từ 15-7 đến 21-7: Điều chỉnh trực tuyến: Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT.

- Từ 15-7 đến 23-7: Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng: Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Thí sinh được phép tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định là 30.000đồng/nguyện vọng


LƯU Ý: Trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, các trường không cập nhật, không công bố thông tin thí sinh ĐKXT vào trường. 


Chậm nhất ngày 26-07: Công bố kết quả phúc khảo


Trước 17g ngày 1-8: Các trường ĐH công bố kết quả đợt 1.


Từ ngày 13-8: Các trường chủ động tiến hành xét tuyển bổ sung


Trước ngày 31-12: các trường sẽ báo cáo kết quả tuyển sinh về Bộ GD- ĐT.