FAQ - Tổng hợp


Các bạn thí sinh theo dõi thông tin cần thiết cũng như các câu hỏi thường gặp trước trước khi đặt câu hỏi cho Ban Tư vấn.

CÁC TRANG THÔNG TIN

- Mã trường của Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) là QSK
- Bảng mã ngành chi tiết

 VỀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

Tổng quan các phương thức tuyển sinh của UEL năm 2018
Phương thức Ưu tiên xét tuyển
Hướng dẫn viết bài luận về Ưu tiên xét tuyển
Phương thức tuyển sinh dành cho thí sinh khu vực Tây Nam Bộ
Phương thức xét tuyển thẳng
- Câu hỏi về phương thức xét tuyển
- Câu hỏi về Ưu tiên xét tuyển


 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VÀ THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ 

- Cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng
- Các mốc thời gian lưu ý


 CÂU HỎI VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI UEL 
 

- Khoa Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và quản lý công)
- Khoa Kinh tế đối ngoại (Kinh tế đối ngoại, Kinh doanh quốc tế)
- Khoa Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng)
- Khoa Kế toán - Kiểm toán (Kế toán, Kiểm Toán)
- Khoa Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử)
- Khoa Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Marketing)
- Khoa Luật Kinh tế (Luật Kinh doanh, Luật thương mại quốc tế)
- Khoa Luật (Luật dân sự, Luật Tài chính - Ngân hàng)
- Bộ môn Toán kinh tế (Toán kinh tế - chương trình toán ứng dụng trong kinh tế quản trị và tài chính)
- Các chương trình liên kết quốc tế
- Các câu hỏi khác: Chất lượng đào tạo, học phí, chương trình học bổng, v.v...