Hoạt động ngoại khóa sôi nổi

Là một sinh viên Kinh tế - Luật bạn sẽ phải đau đầu để lựa chọn các hoạt động để tham gia từ 05 trung tâm, 18 cơ sở đoàn, 23 câu lạc bộ đội nhóm với các hoạt động diễn ra cả năm.

- Các Trung tâm trực thuộc trường: Trung tâm Truyền Thông và Tư Vấn tuyển sinh (CCA); Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp (CES), Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn (CFIS), Trung tâm đào tạo quốc tế (CIP) và Trung tâm kinh tế tài chính (CEFR). Hằng năm, các Trung tâm đều có chương trình tuyển cộng viên hỗ trợ cho các hoạt động. Khi trở thành CTV các bạn sinh viên sẽ có ngay điều kiện trải nghiệm tổ chức các chương trình các sự kiện, tự học tập và nâng cao kỹ năng cho bản thân. 

Các bạn CTV Trung tâm Truyền Thông và Tư vấn Tuyển sinh là lực lượng nồng cốt tổ chức các sự kiện tại Trung tâm

*Hình ảnh CTV CES hỗ trợ CAREER DAY*
*Hình ảnh CTV CFIS*

- Các CLB Học thuật: CLB Học thuật chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn sinh viên đam mê kiến thức khoa học, kiến thức chuyên môn, muốn tìm hiểu sâu hơn về ngành học của mình cũng như mở rộng thêm kiến thức ở những lĩnh vực chuyên ngành.

+ CLB Kinh tế học (ECS):
Trực thuộc đoàn khoa Kinh tế 

+ CLB Tài chính – Ngân hàng (F&B Group): Trực thuộc khoa Tài chính – Ngân hàng

+ CLB Kế toán – Kiểm toán (WAPA):
Trực thuộc đoàn Khoa Kế Toán – Kiểm Toán

+ CLB Hệ thống thông tin (ITB Club): Trực thuộc đoàn khoa Hệ Thống thông tin

+ CLB Tiềm năng Quản Trị (GPA): Trực thuộc khoa Quản trị Kinh Doanh

+ CLB Kinh doanh quốc tế (IB): Trực thuộc khoa Kinh tế Đối Ngoại

+ CLB Tri thức Luật (LRA): Trực thuộc đoàn khoa Luật Kinh tế

+ CLB Nghiên cứu khoa học Kinh tế - Luật (ERC)

+ SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ẢO FESE (FESE CLUB)