Các ngành đào tạo

Mã trường: QSK

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO – C VÀ CHẤT LƯỢNG CAO TĂNG CƯỜNG TIẾNG PHÁP - CP 

·         Giới thiệu Đề án chương trình chất lượng cao vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Clip talkshow về chương trình chất lượng cao vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO HOÀN TOÀN BẰNG TIẾNG ANH – CA

·         Giới thiệu Đề án chương trình chất lượng cao vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Clip talkshow về chương trình chất lượng cao vui lòng xem TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH SONG BẰNG

·         Giới thiệu chương trình Song bằng vui lòng xem TẠI ĐÂY

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ

·         Giới thiệu chương trình Cử nhân quốc tế vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Clip talkshow về Chương trình chất lượng cao vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

HỌC PHÍ – HỌC BỔNG -> xem TẠI ĐÂY

 

 

KHOA KINH TẾ

Kinh tế học

Kinh tế học chất lượng cao

Kinh tế và quản lý công

Kinh tế và quản lý công chất lượng cao

 

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       PGS. TS. Nguyễn Chí Hải

Phó trưởng Khoa: ThS. Phạm Thị Mỹ Duyên

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6451)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:           A00 – A01 – D01  D07 

·         Chỉ tiêu năm 2021 (dự kiến): 250 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Kinh tế vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KINH TẾ HỌC – Đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Hồng Nga

·         Mã CTĐT Kinh tế học: 7310101_401
       
Mã CTĐT Kinh tế học chất lượng cao: 7310101_401C

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ CÔNG – Đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Chí Hải

·        Mã CTĐT Kinh tế và quản lý công: 7310101_403  
Mã CTĐT Kinh tế và quản lý công chất lượng cao: 7310101_403C  

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KHOA

HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao

Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo chất lượng cao

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử chất lượng cao

Thương mại điện tử chất lượng cao bằng tiếng Anh

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng khoa:      TS. Lê Hoành Sử

Phó trưởng Khoa:                 ThS. Trường Hoài Phan

Cố vấn chuyên môn:             ThS. Nguyễn Quang Hưng

Văn phòng Khoa:                  028 372 44 555 (ext. 6491)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D07

·         Chỉ tiêu năm 2021 (dự kiến): 220 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Hệ thống thông tin vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – Đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN

Phó trưởng Bộ môn phụ trách: TS. Hồ Trung Thành

·        Mã CTĐT Hệ thống thông tin quản lý: 7340405_406  
Mã CTĐT Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao: 7340405_406C  

   Mã CTĐT Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) chất lượng cao: 7340405_416C

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trưởng Bộ môn: TS. Lê Hoành Sử

·        Mã CTĐT Thương mại điện tử: 7340122_411 
Mã CTĐT Thương mại điện tử chất lượng cao: 7340122_411C 

  Mã CTĐT Thương mại điện tử chất lượng cao bằng tiếng Anh:7340122_411CA 

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KHOA

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao

Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh

Công nghệ tài chính chất lượng cao

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       TS. Nguyễn Anh Phong

Phó trưởng Khoa: ThS. Tô Thị Thanh Trúc

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6481)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – títí

·         Chỉ tiêu năm 2021 (dự kiến): 230 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Tài chính – Ngân hàng vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

Đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN

Trưởng Bộ môn Tài chính: TS. Nguyễn Anh Phong

Phó trưởng Bộ môn Ngân hàng:  ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền

·        Mã CTĐT Tài chính - Ngân hàng: 7340201_404  
Mã CTĐT Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao: 7340201_404C 
Mã CTĐT Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao tiếng Anh: 7340201_404CA 
Mã CTĐT Công nghệ tài chính chất lượng cao: 7340208_414C

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KHOA

KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Kế toán

Kế toán chất lượng cao

Kế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh (tích hợp chứng chỉ CFAB của tổ chức ICAEW)

Kiểm toán

Kiểm toán chất lượng cao

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Phó trưởng Khoa: TS. Hồ Xuân Thuỷ

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6471)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D07

·         Chỉ tiêu năm 2021 (dự kiến): 230 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Kế toán – Kiểm toán vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KẾ TOÁN – Đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN

Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Quốc Thuần

·        Mã CTĐT Kế toán: 7340301_405  
Mã CTĐT Kế toán chất lượng cao: 7340301_405C 
Mã CTĐT Kế toán chất lượng cao bằng tiếng Anh (tích hợp chứng chỉ CFAB của tổ chức ICAEW): 7340301_405CA 

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KIỂM TOÁN

Phó trưởng Bộ môn phụ trách: ThS. Hoàng Thị Mai Khánh

·         Mã CTĐT Kiểm toán: 7340302_409  
Mã CTĐT Kiểm toán chất lượng cao: 7340302_409C 

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KHOA

KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Kinh tế đối ngoại

Kinh tế đối ngoại chất lượng cao

Kinh tế đối ngoại chất lượng cao bằng tiếng Anh

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế chất lượng cao

Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       TS. Huỳnh Thị Thuý Giang

Phó trưởng Khoa:  TS. Nguyễn Hoàng Dũng

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6441)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D07

·         Chỉ tiêu năm 2021 (dự kiến): 300 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Kinh tế đối ngoại vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

KINH TẾ ĐỐI NGOẠI – Đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN

Trưởng Bộ môn: TS. Trần Văn Đức

·         Mã CTĐT Kinh tế đối ngoại: 7310106_402 
Mã CTĐT Kinh tế đối ngoại chất lượng cao: 7310106_402C  

       Mã CTĐT Kinh tế đối ngoại chất lượng cao bằng tiếng Anh7310106_402CA 

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY

KINH DOANH QUỐC TẾ

Phó trưởng Bộ môn phụ trách: ThS. Ngô Thanh Trà

·        Mã CTĐT Kinh doanh quốc tế: 7340120_408
Mã CTĐT Kinh doanh quốc tế chất lượng cao: 7340120_408C  
Mã CTĐT Kinh doanh quốc tế chất lượng cao: 7340120_408CA  

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY

KHOA

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh chất lượng cao

Quản trị kinh doanh chất lượng cao bằng tiếng Anh

Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành)

Marketing

Marketing chất lượng cao

Marketing chất lượng cao bằng tiếng Anh

THÔNG TIN CHUNG

Phó trưởng Khoa phụ trách:       TS. Huỳnh Thanh Tú

Phó trưởng Khoa:       TS. Trần Thị Hồng Liên

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6461)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D07

·         Chỉ tiêu năm 2021 (dự kiến): 310 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Quản trị kinh doanh vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH – Đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Hải Quang

·        Mã CTĐT Quản trị kinh doanh: 7340101_407 
Mã CTĐT Quản trị kinh doanh chất lượng cao: 7340101_407C 
Mã CTĐT Quản trị kinh doanh chất lượng cao:7340101_407CA
Mã CTĐT Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành): 7340101_415

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

MARKETING

Trưởng Bộ môn: TS. Phùng Thanh Bình

·        Mã CTĐT Marketing: 7340115_410
Mã CTĐT Marketing chất lượng cao: 7340115_410C 

       Mã CTĐT Marketing chất lượng cao bằng tiếng Anh7340115_410CA

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

KHOA  LUẬT

Luật tài chính – ngân hàng

Luật tài chính – ngân hàng chất lượng cao

Luật tài chính - ngân hàng chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp

Luật dân sự

Luật dân sự chất lượng cao

Luật dân sự chất lượng cao bằng tiếng Anh

 

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó trưởng Khoa: 

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6501)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D07

·         Chỉ tiêu năm 2021 (dự kiến): 220 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Luật vui lòng xemTẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

LUẬT DÂN SỰ – Đã được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Đình Huy

·        Mã CTĐT Luật dân sự: 7380101_503 
Mã CTĐT Luật dân sự chất lượng cao: 7380101_503C 

       Mã CTĐT Luật dân sự chất lượng cao7380101_503CA

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY

LUẬT TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Lê Vũ Nam

·        Mã CTĐT Luật tài chính – Ngân hàng: 7380101_504
Mã CTĐT Luật tài chính – Ngân hàng chất lượng cao7380101_504C
Mã CTĐT Luật tài chính – Ngân hàng chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp7380101_504CP

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY

KHOA

LUẬT KINH TẾ

Luật kinh doanh

Luật kinh doanh chất lượng cao

Luật thương mại quốc tế

Luật thương mại quốc tế chất lượng cao

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       PGS. TS. Dương Anh Sơn

Phó trưởng Khoa: TS. Châu Thị Khánh Vân

Văn phòng Khoa:  028 372 44 555 (ext. 6661)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D07

·         Chỉ tiêu năm 2021 (dự kiến): 220 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Luật Kinh tế vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Câu hỏi thường gặp vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

LUẬT KINH DOANH

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Dương Anh Sơn

·        Mã CTĐT Luật kinh doanh: 7380107_501  
Mã CTĐT Luật kinh doanh chất lượng cao: 7380107_501C

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

 

LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Trưởng Bộ môn: TS. Châu Thị Khánh Vân

·        Mã CTĐT Luật thương mại quốc tế: 7380107_502 
Mã CTĐT Luật thương mại quốc tế chất lượng cao: 7380107_502C  

·         Giới thiệu về chương trình đào tạo vui lòng xem TẠI ĐÂY

KHOA
TOÁN KINH TẾ

Toán kinh tế
 (toán ứng dụng trong kinh tế quản trị và tài chính)

Toán kinh tế
 (toán ứng dụng trong kinh tế quản trị và tài chính) chất lượng cao

Toán kinh tế
 (toán ứng dụng trong kinh tế quản trị và tài chính) chất lượng cao bằng tiếng Anh

THÔNG TIN CHUNG

Trưởng Khoa:       TS. Phạm Hoàng Uyên

Phó trưởng Khoa: TS. Nguyễn Phúc Sơn

Văn phòng Khoa:  028 372 44 522 (ext. 6605)

·         Tổ hợp môn xét tuyển:          A00 – A01 – D01 – D07

·         Chỉ tiêu năm 2021 (dự kiến): 150 sinh viên

·         Điểm trúng tuyển qua các năm vui lòng xem TẠI ĐÂY

·         Talkshow giới thiệu Khoa Toán Kinh tế vui lòng xem TẠI ĐÂY

TOÁN KINH TẾ

Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Hoàng Uyên

·        Mã CTĐT Toán kinh tế: 7310108_413

       Mã CTĐT Toán kinh tế chất lượng cao7310108_413C

       Mã CTĐT Toán kinh tế chất lượng cao bằng tiếng Anh:7310108_413CA

·         Giới thiệu về CTĐT vui lòng xem TẠI ĐÂY


======

RIGHT CHOICE - BRIGHT FUTURE | LỰA CHỌN ĐÚNG - TƯƠNG LAI SÁNG

BAN TƯ VẤN TUYỂN SINH - Phòng A001-1

Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

Số 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 028 372 44 550 | 0846 0611 64

Email: tuvantuyensinh@uel.edu.vn

Website: http://tuyensinh.uel.edu.vn

Fanpage: http://fb.com/tuyensinh.uel.edu.vn

Các clip giới thiệu ngành đào tạo tại UEL: Youtube UEL Truyền thông

 

Nguyễn Hải Quang