Thông báo - Kết quả và nhận Đơn chấm lại Kỳ tuyển sinh Sau đại học năm 2019 (19/06/2019)

Thông báo - Kết quả và nhận Đơn chấm lại Kỳ tuyển sinh Sau đại học năm 2019

Thông báo xét tuyển cho các chương trình đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tỉnh Bến Tre năm 2019 (09/05/2019)

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thông báo điều kiện, phương thức và chỉ tiêu xét tuyển cho các chương trình đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tỉnh Bến Tre.

Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2019 (Phương thức 1 và 2) (08/05/2019)

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học năm 2019.

Thông báo xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực vào đại học năm 2019 (Phương thức 4) (08/05/2019)

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thông báo về việc xét tuyển vào đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2019.

Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (Phương thức 3) (07/05/2019)

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thông báo một số quy định trong công tác xét tuyển đợt 1 kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

Thông báo xét tuyển dựa trên kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cho các chương trình Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh (Phương thức 5) (02/05/2019)

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thông báo về việc xét tuyển dựa trên kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vào các chương trình Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh năm 2019.

Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình Cử nhân tài năng - Khóa 17-18 (24/04/2019)

Phòng Đào tạo thông tin đến sinh viên những nội dung về chương trình Cử nhân Tài năng (CNTN) của Trường Đại học Kinh tế - Luật và cách thức đăng ký.

[VB2-CQ-VHVL-2019] Tuyển sinh đại học văn bằng 2 chính quy, văn bằng 2 VLVH ngành Luật và ngành Kinh tế (18/04/2019)

Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TP.HCM thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy (VB2 CQ) và văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học (VB2 VLVH) ngành Luật, ngành Kinh tế năm 2019.

[VB2-CQ-2018] Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai chính quy (05/11/2018)

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP C VÀ CA - K18 (30/08/2018)

Chương trình đào tạo Cử nhân chất lượng cao (CLC) của trường Đại học Kinh tế - Luật là chương trình trọng tâm nhằm đào tạo người học có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập. Ban Điều hành chương trình CLC thông tin đến toàn thể sinh viên Khóa 18 về việc đăng ký bổ sung vào chương trình CLC