FAQ - Tổng hợp (25/04/2017)

FAQ - Ưu tiên xét tuyển 2018

Nhóm câu hỏi về phương thức ưu tiên xét tuyển 2017.

FAQ - Phương thức tuyển sinh

Các phương thức xét tuyển của UEL năm 2017

FAQ - Chương trình liên kết quốc tế

Cử nhân Gloucestershire (Anh Quốc), các chương trình liên kết quốc tế

FAQ - Khoa Hệ thống thông tin

Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý và Thương mại điện tử

FAQ - Khoa Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

FAQ - Khoa Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Marketing