Hội thảo du học ‘’Chương trình trao đổi sinh viên thông qua hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á AUN-ACTS 2019 -2020”

Vào ngày 23.10, tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ diễn ra Hội thảo du học “Chương trình Trao đổi sinh viên thông qua hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á AUN-ACTS 2019 -2020”.

Hội thảo do Phòng Quan hệ Đối ngoại phối hợp cùng Trung tâm truyền thông và tư vấn tuyển sinh (CCA) - Trường Đại học Kinh tế - Luật , Ban Đối ngoại và phát triển dự án – ĐHQG TP.HCM  phối hợp tổ chức.

Để tham gia Chương trình, sinh viên đăng ký tại: https://bit.ly/2OMfBo2UN - ASEAN University Network là mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á được thành lập năm 1995, gồm 30 trường đại học uy tín nhất Đông Nam Á.

Hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á (ASEAN Credit Transfer System – ACTS) là một hệ thống do Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) thành lập nhằm: tăng cường và tạo điều kiện cho việc giao lưu sinh viên giữa các trường đại học thành viên AUN; chuẩn bị cho sinh viên của các trường thành viên AUN hội nhập Cộng đồng ASEAN.

Khi tham gia ACTS,sinh viên sẽ có  cơ hội được tiếp nhận và học tập tại các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á với  mức chi phí bỏ ra thấp hơn so với các chương trình khác. Ngoài ra sinh viên còn có thể trải nghiệm cuộc sống và văn hóa bản địa, tiếp thu kiến thức, tăng cường hiểu biết về Cộng đồng ASEAN.

Không những vậy, khi tham gia sinh viên còn được miễn học phí và được hưởng một số chương trình hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình (tùy thuộc vào chính sách của từng trường và từng thời điểm nộp hồ sơ).Song song đó, được chuyển đổi tín chỉ vào chương trình học chính quy đồng thời mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai

Điều kiện tham gia ACTS:


- Là sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM.


- Đã hoàn thành ít nhất 02 học kỳ đối với sinh viên bậc đại học và 01 học kỳ đối với sinh viên bậc sau đại học.


- Có điểm trung bình tích lũy của các môn học tính đến thời điểm nộp hồ sơ đạt loại khá trở lên theo quy định của ĐHQG-HCM.


 - Đáp ứng các điều kiện của trường đề cử cũng như trường tiếp nhận và được trường đề cử chấp thuận và gửi hồ sơ đến ĐHQG-HCM.

Để có thêm thông tin về chương trình, có thể tham khảo thêm tại Website và Apps của ACTS:
ACTS website: http://acts.ui.ac.id/
ACTS apps: http://apps.acts.ui.ac.id/
Hoặc thông tin chi tiết tại:
Manual ACTS 2018.pdf
                                                                                                                                              Thực hiện: CCA