TRẮC NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP NGAY TRÊN ĐIỆN THOẠI

Không cần giấy, bút, chỉ cần… bấm chuột. Trả lời 30 câu hỏi ngắn để có thể đưa ra quyết định quan trọng khởi đầu cho sự nghiệp tương lai. Sao không thử chứ?!

Thí sinh tham khảo và thực hiện trắc nghiệm ngay trên điện thoại dùng hệ điều hành Android: 

- Ứng dụng Trắc nghiệm hướng nghiệphttps://play.google.com/store/apps/details?id=huongnghiep.com&hl=en

-  Ứng dụng Career365https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudjay.career365&hl=en

Theo TS. J. L. Holand, có 6 nhóm sở thích nghề nghiệp là: R, I, E, S, A, C

R (Realistic): Nhóm có khả năng về kỹ thuật, công nghệ, hệ thống; thích làm việc với đồ vật, máy móc, động, thực vật; thích làm các công việc ngoài trời.

I (Investigative): Nhóm có khả năng về quan sát, khám phá, phân tích đánh giá và giải quyết các vấn đề.

A (Artistic): Nhóm có khả năng về nghệ thuật, khả năng về trực giác, khả năng tưởng tượng cao, thích làm việc trong các môi trường mang tính ngẫu hứng, không khuôn mẫu.

S (Social): Nhóm có khả năng về ngôn ngữ, giảng giải, thích làm những việc như cung cấp thông tin, chăm sóc, giúp đỡ, hoặc huấn luyện cho những người khác.

E (Enterprise): Nhóm có khả năng về kinh doanh, mạnh bạo, dám nghĩ dám làm, có thể gây ảnh hưởng, thuyết phục người khác; có khả năng quản lý.

C (Conventional): Nhóm có khả năng về số học, thích thực hiện những công việc chi tiết, thích làm việc với dữ liệu, theo chỉ dẫn của người khác hoặc các công việc văn phòng.  

----
Lưu ý! Lưu ý! 

Để tìm ra nhóm ngành phù hợp nhất với mình bạn nên:

-    Làm đủ cả 6 bài trắc nghiệm dưới đây
-    Trả lời thành thật đấy nhé!
-    Ghi nhớ hai bài trắc nghiệm có điểm có điểm số cao nhất

Căn cứ xác định để đi đến kết quả cuối cùng nè!
- Bài có điểm số cao nhất điều đó chứng tỏ thiên hướng nghề nghiệp của bạn phù hợp với nhóm ngành đó nhất.
- Bài có điểm số cao thứ Nhì chính là nhóm ngành bạn có khả năng làm tốt nhất.

Bây giờ thì… bắt đầu thôi! 

 Thí sinh tham khảo và thực hiện trắc nghiệm ngay trên điện thoại dùng hệ điều hành Android: 

- Ứng dụng Trắc nghiệm hướng nghiệp: https://play.google.com/store/apps/details?id=huongnghiep.com&hl=en

-  Ứng dụng Career365https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudjay.career365&hl=en