Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 (Phương thức 3)

Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thông báo một số quy định trong công tác xét tuyển đợt 1 kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 như sau:

TẢI THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TẠI ĐÂY

1. Điều kiện xét tuyển
- Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển theo quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển đại học, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển bị điểm liệt;
- Tổng điểm các môn (không nhân hệ số) theo tổ hợp môn xét tuyển (A00, A01, D01) phải đạt mức điểm nhận đăng ký xét tuyển do trường quy định (dự kiến công bố trước ngày 17/7/2019);
- Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sơ tuyển: Tính đến thời điểm xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

2. Phương thức xét tuyển
- Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để đăng ký xét tuyển;
- 3 Tổ hợp môn xét tuyển:  Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Anh (A01); Toán, Anh, Ngữ văn (D01).

3. Nguyên tắc xét tuyển
- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);
- Đối với từng ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký;
- Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tuyển nguyện vọng sau;
- Không sử dụng môn chính, không nhân hệ số các môn xét tuyển.

4 Thời gian, hình thức tiếp nhận hồ sơ 
- Thời gian đăng ký xét tuyển: từ ngày 01/4 – 20/4/2019 (đăng ký nguyện vọng), từ ngày 22/7 - 31/7/2019 (điều chỉnh nguyện vọng);
- Thời gian công bố danh sách trúng tuyển: trước 17g00 ngày 09/8/2019;
- Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT QG đến UEL trước 17h00 ngày 15/8/2019 bằng thư chuyển phát nhanh (tính theo dấu bưu điện) hoặc trực tiếp tại Phòng Đào tạo UEL;
- Thí sinh làm thủ tục nhập học chính thức theo ngày và giờ thông báo qua tin nhắn SMS: ngày 14/8 - 15/8/2019;
- Thí sinh đã xác nhận nhập học không được đăng ký ở các đợt xét tuyển tiếp theo (nếu có).

5. NGÀNH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN (tổng các phương thức)

 Liên hệ: 
Phòng Đào tạo - điện thoại 028 372 44 555 (số nhánh 6311), địa chỉ email: phongdaotao@uel.edu.vn./.