Hướng dẫn nhập học online cho Tân sinh viên khóa 17

Ngày 04/8/2017, các bạn Tân sinh viên khóa 17 của Trường Đại học Kinh tế - Luật đã nhận được TIN NHẮN TỔNG ĐÀI UEL chúc mừng, kèm theo email và mật khẩu Trường cấp cho từng tân sinh. Dựa vào thông báo trong email, tân sinh viên sẽ làm thủ tục nhập học online.

Hướng dẫn nhập học online cho Tân sinh viên khóa 2017, chi tiết xem TẠI ĐÂY.