Danh sách 115 Trường THPT được ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2018

Theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM, học sinh của 115 trường THPT này sẽ được ưu tiên xét tuyển vào các chương trình đào tạo chính quy của Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2018.

Danh sách gồm 82 trường THPT chuyên/năng khiếu trên cả nước và 33 trường THPT thuộc nhóm 100 trường có kết quả thi THPT Quốc gia cao nhất năm 2015, 2016, 2017.