Thông báo xét tuyển ĐHCQ dựa trên kết quả đánh giá năng lực ĐHQG năm 2018 (18/05/2018)

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thông báo về việc xét tuyển vào đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2018 như sau

Thông báo V/v tuyển thằng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thằng vào đại học chính quy năm 2018 (18/05/2018)

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (UTXT) và xét tuyển thẳng vào đại học chính quy năm 2018 như sau

Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 - hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 (04/04/2018)

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 - hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018 như sau:

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUỐC TẾ LUẬT DÂN SỰ PARIS 2

Chương trình Thạc sĩ Luật dân sự chuyên ngành luật tài sản Paris 2 là chương trình Thạc sĩ liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM và ĐH Paris 2 Panthéon-Assas (Pháp)

Chương trình hợp tác giữa Đại học Kinh Tế - Luật (UEL) và Đại Học Thương Mại La Rochelle (La Rochelle Business School - LRBS) - Pháp

Trường La Rochelle Business School (LRBS), một trong những trường nổi tiếng của Pháp có hợp tác với Trường Đại học Kinh tế - Luật, mới đây đã thông báo tới Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) những chương trình hấp dẫn nhằm triển khai dành cho sinh viên của nhà trường.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018 (04/10/2017)

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018 (04/10/2017)

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2018 

Thông báo tuyển sinh bằng đại học thứ hai hệ chính quy và bằng đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học (VL – VH) (27/09/2017)

Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo tuyển sinh bằng đại học thứ hai hệ chính quy và bằng đại học thứ hai hệ vừa làm vừa học (VL – VH), lớp được đặt tại Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ & Ngoại ngữ thuộc Học viện Cán bộ TP.HCM.