Chất lượng cao

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Học phí: 22 triệu đồng/năm đầu

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

MÃ NGÀNH

CHỈ TIÊU

 

Kinh tế và quản lý công chất lượng cao (403C)

D.31.01.01

30

 

Kinh tế đối ngoại chất lượng cao (402C)

D.31.01.06

30

 

Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao (404C)

D.34.02.01

30

 

Kế toán chất lượng cao (405C)

D.34.03.01

30

 

Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao (406C)

D.34.04.05

30

 

Quản trị kinh doanh chất lượng cao (407C)

D.34.01.01

30

 

Kinh doanh quốc tế chất lượng cao (408C)

D.34.01.20

30

 

Kinh doanh quốc tế chất  lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh (408CA)

D.34.01.20

30

 

Kiểm toán chất lượng cao (409C)

D.34.03.02

30

 

Marketing chất lượng cao (410C)

D.34.01.15

30

 

Luật kinh doanh chất lượng cao (501C)

D.38.01.07

30

 

Luật thương mại quốc tế chất lượng cao (502C)

D.38.01.07

30

 

Luật dân sự chất lượng cao (503C)

D.38.01.01

30

 


Lưu ý:
 

- Thí sinh có nguyện vọng theo học các chương trình đào tạo chất lượng cao thì đăng ký ngay khi nộp hồ sơ xét tuyển vào UEL từ ngày 01 – 12/8/2016

- Khi điền tên chương trình trong phiếu đăng ký vui lòng ghi rõ trên chương trình như bảng trên (thêm cụm "Chất lượng cao" sau tên chương trình hoặc tên chữ C)